CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B016 Bánh khoai tây hải sản xù Breaded Potato Cake 60g/pc, 8pcs/480g/tray/PA x 10PA/CTN = 4.8kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B017 Bánh khọt Vietnamese Mini Rice Creâpe 32g/pc, 6pcs/192g/tray/PA x 40PA/CTN = 7.68kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B021 Bánh ngọc Jade Dumpling 18g/pc, 20pcs/360g/tray/PA x 40PA/CTN = 14.4kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B018 Bánh kim cương Diamond Cake 20g/pc, 9pcs/ 180g/ tray/ PA x 40PA/CTN = 7.2kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B022 Bánh ngôi sao Pre-fried prawn star 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 30PA/CTN = 6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B019 Bánh mì baguette hải sản Seafood mini baguette 25g/pc, 5pcs/125g/tray/PA x 40PA/CTN = 5kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B023 Bánh rế kẹp basa Pangasius Crêpe Cake 20g/pc, 12pcs/240g/PA x 40PA/CTN = 9.6kg

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B020 Bánh mì chả tôm  Sesame Shrimp Toast 20g/pc, 15pcs/300g/tray/PA x 40PA/CTN = 12kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B024 Bánh Rế kẹp hải sản Seafood Double Net Pancake 01pcs/100g/PA  x 80PA/CTN = 8kgs

Subcategories

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com