CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H001 Há cảo bí đỏ Pumpkin Hakao 20g/pc, 9pcs/180g/tray/PA x 48PA/CTN = 8.64kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H002 Há cảo bốn mùa Four Seasons Shrimp Hakao 20g, 20pcs/400g/tray/PA x  24PA/CTN = 9.6kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H006 Há cảo lá Leaf Hakao 20g/pc, 12pcs/240g/tray/PA x 40PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H003 Há cảo cá vàng Gold Fish Hakao 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 40PA/CTN = 8kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H007 Há cảo ngôi sao Star Hakao 20g/pc, 12pcs/240g/tray/PA x 40PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H004 Há cảo hẹ Chive Hakao 20g/pc, 8pcs/ 160g/ tray/ PA x 40PA/CTN = 6.4kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H008 Há cảo sò Shell Shrimp Hakao 20g/pc, 12pcs/240g/tray/PA x 48PA/CTN = 11.52kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H005 Há cảo kim cương Diamond Hakao 20g/pc, 9pcs/ 180g/ tray/ PA x 40PA/CTN = 7.2kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H009 Há cảo thịt gà Chicken Hakao 20g/pc, 12pcs/ 240g/ tray/ PA x 25PA/CTN = 6kgs

Subcategories

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com