CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C044 Chimaki tam giác Triangle Chimaki 40g/pc, 8pcs/320g/PA x 30PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C045 Cơm Sushi đông lạnh Frozen Sushi 25g/pc, 10pcs/250g/tray/PA x 48PA/CTN = 12kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
G002 Gyoza bốn mùa Four Seasons Seafood Gyoza 20g/pc, 9pcs/180g/tray/PA x 48PA/CTN = 8.64kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
D001 Deli tôm Shrimp Deli 12g/pc, 20pcs/240g/tray/PA x 48PA/CTN = 11.52kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
G003 Gyoza hải sản Seafood Gyoza 20g/pc, 9pcs/180g/tray/PA x 48PA/CTN = 8.64kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
D002 Deli tôm bốn mùa hấp Steamed Four Seasons Shrimp Deli 20g/pc, 20pcs/400g/tray/PA x 24PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
G004 Gyoza mực Ika Gyoza 20g/pc, 25pcs/500g/PAx 10 PA/CTN = 5kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
G001 Ghẹ nhồi Crab Farci 40g/pc, 6pcs/240g/tray/PA x 42PA/CTN = 10.08kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
G005 Gyoza PTO PTO Shrimp Gyoza 25g, 10pcs/250g/tray/PA  x 40PA/CTN = 10kgs

Subcategories

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com