CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C017 Chả giò giòn Crispy Seafood Roll 15g/pc, 08pcs/120g/tray/PA x 40PA/CTN = 4.8kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C018 Chả giò hải sản Seafood Spring Roll 20g/pc, 20pcs/400g/tray/PA x 40PA/CTN = 16kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C022 Chả giò nấm Fungus Spring Roll 20g/pc, 20pcs/400g/tray/PA x  24PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C019 Chả giò hỗn hợp Mini Seafood Dimsum 10g/pc, 20pcs/200g/tray/PA x 40PA/CTN = 8kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C023 Chả giò nha đam Aloe Vera Spring Roll 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 40PA/CTN = 8kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C020 Chả giò kim chi Pickle Spring Roll 15g/pc, 12pcs/180g/tray/PA x 24PA/CTN =  4.32kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C024 Chả giò rế bốn mùa Four Seasons Net Spring Roll 20g/pc, 20pcs/400g/tray/PA x 24PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C021 Chả giò lá ngò Coriander Spring Roll 25g/pc, 12pcs/tray/300g/PA x 40PA/CTN = 12kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C025 Chả giò rế hình chữ nhật Rectangle Net Spring Roll 20g/pc, 30pcs/600g/tray/PA x 20PA/CTN = 12kgs

Subcategories

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com