CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B034 Bí ngòi cuộn hải sản Seafood Zucchini Roll 15g, 14pcs/210g/tray/PA x 48PA/CTN = 10.08kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B035 Burger tôm Shrimp Burger 60g/pc, 6pcs/360g/tray/PA x 24PA/CTN = 8.64kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C004 Cá basa que xù Breaded Finger Pangasius 25g, 10pcs/250g/tray/PA  x 40PA/CTN = 10kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C001 Cá basa hình sao xù Breaded  Star Pangasisus 27g/pc, 8pcs/216gtray/PA x 48PA/CTN = 10.368kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C005 Cá Basa tẩm bột xù Breaded Pangasius 60g/pc, 4pcs/240g/tray/PA x 48PA/CTN = 11.52kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C002 Cá basa khoai tây lát Tiled Potato 110g/pc, 3pcs/330g/tray/PA x 20PA/CTN = 6.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C006 Cá basa thì là Pre-fried Pagasius with Herb 25g/pc, 10pcs/250g/tray/PA x 48PA/CTN = 12kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C003 Cá Basa quấn khoai tây Potato Wrapped Pangasius 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 20PA/CTN = 4kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C007 Cá phèn cuốn khoai tây xiên que chiên sơ  Pre-fried Skewered Potato Wrapped Red Mullet 15g/pc, 10pcs/150g/tray/PA x 10PA/CTN = 1.5kgs        

Subcategories

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com