CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
X003 Xíu mại mực  Ika Shaomai 20g/pc, 25pcs/500g/PA x 10 PA/CTN = 5kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
X004 Xíu mại tôm   Shrimp Shaomai 20g/pc, 25pcs/500g/PA x 12PA/CTN = 6kgs

\"\"\"\"\"\"

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
X006 Xíu mại tôm và rau củ  Vegetable & Shrimp Shaomai 20g/pc, 15pcs/300g/tray/PA x 40PA/CTN = 12kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
X005 Xíu mại tôm (PTO)   PTO Shrimp Shaomai 25g/pc, 10pcs/250g/tray/PA x 48PA/CTN = 12kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B003 Bánh bèo Shrimp Rice Mini Disk 30g/pc, 12pcs/360g/tray/PA x 20PA/CTN = 7.2kgs

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com