CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H014 Hải sản xù mì Noodle Breaded Seafood 20g/pc, 15pcs/ 300g/ tray/ PA x 20PA/CTN = 6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
M002 Mực dồn nếp Ika Teppou 20g/pc, 8pcs/160g/tray/PA x 60PA/CTN = 9.6kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
S001 Sò điệp nhồi Stuffed Scallop 25g/pc, 10pcs/250g/tray/PA x 20PA/CTN = 5kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
N001 Nấm đông cô dồn tôm Shrimp Shiitake 20g/pc, 20pcs/400g/tray/PA x 24PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T005 Tôm cuốn mì đũa  Parsley Pasta Shrimp  25g, 10pcs/250g/tray/PA  x 40PA/CTN = 10kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
O001 Ốc nhồi Stuffed Pila 192g/tray/PA x 40PA/CTN = 7.68kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
X001 Xíu mại bạch tuộc  Octopus Shaomai 25g/pc, 20pcs/500g/PA x 12PA/CTN = 6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
R001 Rong biển cuốn chả cá Seaweed Waves 10g/pc, 24pcs/240g/tray/PA x 48PA/CTN = 11.52kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
X002 Xíu mại bốn mùa  Four Seasons Shaomai 20g/pc, 15pcs/300g/tray/PA x 20PA/CTN = 6kgs

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com