CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H005 Há cảo kim cương Diamond Hakao 20g/pc, 9pcs/ 180g/ tray/ PA x 40PA/CTN = 7.2kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H006 Há cảo lá Leaf Hakao 20g/pc, 12pcs/240g/tray/PA x 40PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H010 Há cảo tôm Shrimp Hakao 20g/pc, 12pcs/240g/tray/PA x 42PA/CTN = 10.08kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H007 Há cảo ngôi sao Star Hakao 20g/pc, 12pcs/240g/tray/PA x 40PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H011 Há cảo tròn Round Hakao 30g/pc, 8pcs/240g/tray/PA x 48PA/CTN = 11.52kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H008 Há cảo sò Shell Shrimp Hakao 20g/pc, 12pcs/240g/tray/PA x 48PA/CTN = 11.52kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H012 Hải sản xiên que Skewered Seafood 125g/stick, 8sticks/1000g/bag x 10PA/CTN = 10kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H009 Há cảo thịt gà Chicken Hakao 20g/pc, 12pcs/ 240g/ tray/ PA x 25PA/CTN = 6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H013 Hải sản xù cốm Rice Flakes Coated Seafood 25g/pc, 8pcs/200g/tray/PA x 30PA/CTN = 6kgs

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com