CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
G001 Ghẹ nhồi Crab Farci 40g/pc, 6pcs/240g/tray/PA x 42PA/CTN = 10.08kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
G002 Gyoza bốn mùa Four Seasons Seafood Gyoza 20g/pc, 9pcs/180g/tray/PA x 48PA/CTN = 8.64kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H001 Há cảo bí đỏ Pumpkin Hakao 20g/pc, 9pcs/180g/tray/PA x 48PA/CTN = 8.64kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
G003 Gyoza hải sản Seafood Gyoza 20g/pc, 9pcs/180g/tray/PA x 48PA/CTN = 8.64kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H002 Há cảo bốn mùa Four Seasons Shrimp Hakao 20g, 20pcs/400g/tray/PA x  24PA/CTN = 9.6kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
G004 Gyoza mực Ika Gyoza 20g/pc, 25pcs/500g/PAx 10 PA/CTN = 5kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H003 Há cảo cá vàng Gold Fish Hakao 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 40PA/CTN = 8kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
G005 Gyoza PTO PTO Shrimp Gyoza 25g, 10pcs/250g/tray/PA  x 40PA/CTN = 10kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H004 Há cảo hẹ Chive Hakao 20g/pc, 8pcs/ 160g/ tray/ PA x 40PA/CTN = 6.4kgs 

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com