CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T020 Tôm viên quấn khoai môn Taro Shrimp Ball 10g/pc, 20pcs/200g/tray/PA x  48PA/CTN = 9.6kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T021 Tôm xẻ bướm xù Breaded Butterfly Shrimp  10.5g/pc, 20pcs/210g/tray/PA x 50PA/CTN = 10.5kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T024 Tôm xù dừa  Coconut Breaded Shrimp  12.5g/pc, 20pcs/250g/tray/PA x 20PA/CTN = 5kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T022 Tôm xù Breaded Shrimp (Ebi-fry)  25g/pc, 10pcs/250g/tray/PA x 24PA/CTN = 6kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B001 Bánh bán nguyệt Flat Dumpling 15g/pc, 8pcs/120g/tray/PA x 20PA/CTN = 2.4kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T023 Tôm xù cốm dẹp  Rice Flakes Coated Shrimp 25g/pc, 10pcs/250g/tray/PA x  21PA/CTN = 5.25kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B002 Bánh bao chiên Fried Seafood Bun 20g/pc, 15pcs/300g/tray/PA bag x 40PA/CTN = 12kgs

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com