CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C038 Chả giò túi tiền Fillo Seafood - Money Bag 10g/pc, 12pcs/120g/PA x 48PA/ CTN = 5.76 kgs  

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H015 Hoành thánh bông sen Lotus Shrimp Wonton 20g/pc, 9pcs/180g/tray/PA x 24PA/CTN = 4.32kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
K002 Kakiage rau củ Vegetable Kakiage 55g/pc, 4pcs/220g/tray/PA x  48PA/CTN = 10.56kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H016 Hoành thánh chua ngọt Sour & Sweet Shrimp Wonton 20g/pc, 10pcs/ 200g/ tray/ PA x 30PA/CTN = 6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
K005 Khoai tây viên hải sản Seafood Potato Ball 20g, 15pcs/300g/tray/PA x  40PA/CTN = 12kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H017 Hoành thánh tôm chiên Pre-fried Shrimp Wonton 20g/pc, 15pcs/300g/tray/PA x 40PA/CTN = 12kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
M001 Mực cắt khoanh xù Breaded Squid Rings 250g/tray/PA x 40PA/CTN =  5.4kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
K001 Kakiage hải sản Seafood Kakiage 55g/pc, 4pcs/220g/tray/PA x  48PA/CTN = 10.56kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
S002 Sò điệp Tempura  Skewered Tempura Scallop  13g/pc, 12pcs/156g/tray/PA x 24 PA/ CTN = 3,74kgs

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com