CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C029 Chả giò rế tam giác PTO PTO Shrimp Net Samosa 25g/pc, 6pcs/150g/tray/PA x 48PA/CTN = 7.2kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C030 Chả giò rế tôm Shrimp Net Spring Roll 20g/pc, 12pcs/240g/tray/PA x 40PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C034 Chả giò tôm & cá hồi chiên Pre-fried Shrimp & Salmon Spring Roll 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 30PA/CTN = 6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C031 Chả giò rế tôm PTO PTO Shrimp Net Spring Roll 20g/pc, 12pcs/240gtray/PA x 48PA/CTN = 11.52kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C035 Chả giò tôm & rong biển Pre-fired shrimp with seaweed Spring Roll 20g/pc, 12pcs/240g/tray/PA x 20PA/CTN = 4.8kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C032 Chả giò thịt gà Chicken Spring Roll 15g/pc, 10pcs/ 150g/ tray/ PA x 40PA/CTN = 6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C036 Chả giò tôm cua Shrimp & Crab Spring Roll 15g/pc, 20pcs/300g/tray/PA x 36PA/CTN = 10.8kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C033 Chả giò thơm Pineapple Net Spring Roll 20g/pc, 20pcs/400g/tray/PAx24PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C037 Chả giò tôm filo Filo Seafood - Oriential 15g/pc, 20pcs/300g/tray/PA x 36PA/CTN = 10.8kgs

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com