CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C020 Chả giò kim chi Pickle Spring Roll 15g/pc, 12pcs/180g/tray/PA x 24PA/CTN =  4.32kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C021 Chả giò lá ngò Coriander Spring Roll 25g/pc, 12pcs/tray/300g/PA x 40PA/CTN = 12kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C025 Chả giò rế hình chữ nhật Rectangle Net Spring Roll 20g/pc, 30pcs/600g/tray/PA x 20PA/CTN = 12kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C022 Chả giò nấm Fungus Spring Roll 20g/pc, 20pcs/400g/tray/PA x  24PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C026 Chả giò rế khoai lang Sweet Potato Net Spring Roll 20g/pc, 20pcs/400g/tray/PA x 24PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C023 Chả giò nha đam Aloe Vera Spring Roll 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 40PA/CTN = 8kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C027 Chả giò rế khoai mỡ Yam Net Spring Roll 30g/pc, 10pcs/300g/tray/PA x 40PA/CTN = 12kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C024 Chả giò rế bốn mùa Four Seasons Net Spring Roll 20g/pc, 20pcs/400g/tray/PA x 24PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C028 Chả giò rế tam giác Shrimp Net Samosa 20g/pc, 30pcs/600g/tray/PA x 20PA/CTN = 12kgs

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com