CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C011 Càng bao tôm Shrimp Coated Crab Pincer 30g, 10pcs/300g/tray/PA x  20PA/CTN  = 6kg

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C012 Càng bao xù Breaded Crab Pincer 8pcs/280g/tray/PA bag x 36/CTN 10.08kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C016 Chả giò chuối Banana Net Spring Roll 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 40PA/CTN = 8kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C013 Chả giò bắp Corn Spring Roll 15g/pc, 12pcs/180g/tray/PA x 40PA/CTN = 7.2kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C017 Chả giò giòn Crispy Seafood Roll 15g/pc, 08pcs/120g/tray/PA x 40PA/CTN = 4.8kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C014 Chả giò cá ngừ Tuna Spring Roll 15g/pc, 12pcs/180g/tray/PA x 40PA/CTN = 7.2kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C018 Chả giò hải sản Seafood Spring Roll 20g/pc, 20pcs/400g/tray/PA x 40PA/CTN = 16kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C015 Chả giò chay Vegetable Spring Roll 15g/pc, 20pcs/300g/tray/PA x 36PA/CTN = 10.8kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
C019 Chả giò hỗn hợp Mini Seafood Dimsum 10g/pc, 20pcs/200g/tray/PA x 40PA/CTN = 8kgs

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com