CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B007 Bánh Cone trái cây Fruit Cone 20g/pc, 6 pcs/120g/tray/PA x 14 PA/CTN = 1.68kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B008 Bánh cuốn hải sản Steamed Seafood Roll Cake 30g/pc, 6pcs/180g/tray/PA x 42PA/CTN = 7.56kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B012 Bánh khoai lang Sweet Potato Cake 40g/pc, 6pcs/240g/tray/PA x 48PA/CTN = 11.52kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B009 Bánh gối tôm Pillow Shrimp 20g/pc, 12pcs/240g/tray/PA x 40PA /CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B013 Bánh khoai mỡ mè Sesame Yam cake 35g/pc, 9pcs/315g/tray/PA x 30PA/CTN = 9.45kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B010 Bánh hoa rau củ Corolle de legume 60g/pc, 12pcs/720g/box x 6boxes/CTN = 4.32kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B014 Bánh khoai môn hải sản Taro Seafood Rösti 40g/pc, 6pcs/240g/tray/PA x 24PA/CTN = 5.76 kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B011 Bánh ít trần Glutionous Rice Cake 20g/pc, 10pcs/200g/tray/PA x 40PA /CTN = 8kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
B015 Bánh khoai tây hải sản Potato Seafood Rösti 40g/pc, 6pcs/240g/tray/PA x 24PA/CTN = 5.76 kgs

Subcategories

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com